Nasza oferta – Fundacja Prowadnica

Nasze usługi i wsparcie oferujemy zarówno osobom z dysfunkcją wzroku, ich rodzinom, pracodawcom, jak i instytucjom publicznym.

Wczesne doradztwo

Organizujemy indywidualne spotkania z dziećmi niewidomymi, ich rodzinami czy nauczycielami. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem.
Porozmawiamy o wyborze szkoły czy ścieżki zawodowej, dostępnych materiałach, oprogramowaniu, orientacji przestrzennej czy wszystkich innych ciekawiących Państwa zagadnieniach.
{czytaj więcej}

Szkolenia informatyczne

Organizujemy szkolenia dla niewidomych użytkowników komputerów oraz telefonów komórkowych. Tematem szkolenia może być zapoznanie się z nowym urządzeniem czy konkretną wybraną aplikacją.
{czytaj więcej}

Kontakt dla pracodawców i pracowników

Udzielimy konsultacji dotyczących przystosowania miejsca pracy, doboru oprogramowania czy środków, Pomożemy w instalacji i konfiguracji niezbędnych aplikacji i spróbujemy rozstrzygnąć wszystkie powstałe wątpliwości
{czytaj więcej}

Konsultacje dotyczące dostępności oprogramowania i witryn

Członkowie naszej Fundacji zajmują się tematyką dostępnego oprogramowania na co dzień, pisząc własne oraz współtworząc dostępne narzędzia, w tym czytnik ekranu NVDA.
Chętnie skonsultujemy tematy dostępności z programistami i twórcami witryn, opowiemy o sposobach implementacji dostępnego interfejsu użytkownika czy dokumentów WCAG.
Ocenimy także już istniejące rozwiązania i wydamy odpowiednie opinie.
{czytaj więcej}

Dostępność przestrzeni publicznej

Podejmiemy współpracę z jednostkami Samorządowymi i innymi organizacjami dbającymi o dostępność przestrzeni publicznej.
Doradzimy, jakie rozwiązania rzeczywiście pomagają osobom niewidomym, a jakie są zwyczajnie zbędne. Pomożemy także w implementacji odpowiednich systemów.
{czytaj więcej}

Przygotowanie oprogramowania

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie dostępnego oprogramowania, wprowadzenie rozwiązań dostępnościowych w już istniejących aplikacjach czy przygotowanie dedykowanych systemów informatycznych oraz elektronicznych.
{czytaj więcej}

Do góry

EltenLink