Idea działania na rzecz osób niewidomych, do których sami się zaliczamy, przyświecała nam od dawna. Aby zwiększyć naszą efektywność w tym zakresie, zdecydowaliśmy się powołać w 2021 roku fundację „Prowadnica.” Jako osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiemy, co może poprawić komfort życia ludzi będących w podobnej do naszej sytuacji. Chcemy wspomagać ich technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i/lub finansowo. Poprzez odpowiednią edukację, tworzenie, jak również wskazywanie użytecznych narzędzi informatycznych oraz sprzętu elektronicznego chcemy ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie. Pragniemy również współpracować z podmiotami publicznymi i organizacjami samorządowymi, działającymi na ich rzecz. Dążymy do minimalizacji lub likwidacji barier, wciąż będących przyczyną ograniczonych kontaktów osób niewidomych i widzących, a inicjowane i propagowane przez nas działania służą integracji tych dwuch grup, za równo w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej

EltenLink