Kontakt – Fundacja Prowadnica

Fundacja Prowadnica
ul. Krasickiego 5
84-239 Bolszewo

NIP: 5882467405
REGON: 388594504
KRS: 0000893029

e-mail: fundacja@prowadnica.org
tel. +48 58-743-21-92
fax: +48 58-776-40-73

Skrzynka podawcza ePUAP: /prowadnica/domyslna

Rachunek bankowy (Bank Pekao S.A.):
75 1240 5383 1111 0011 0561 2428

Do góry

EltenLink