Zmiana treści Statutu Fundacji – Fundacja Prowadnica

W dniu 27 lipca 2022 r. przez Krajowy Rejestr Sądowy przyjęty został nowy tekst Statutu Fundacji Prowadnica.

Przyjęte zmiany dotyczyły:

  • Umożliwienia prowadzenia odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
  • Zmiany sposobu reprezentacji Fundacji,
  • Uszczegółowienia sposobów realizacji celów Fundacji,
  • Rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Pełna treść Statutu dostępna jest tutaj.

O autorze

Do góry

EltenLink