Casting do serii koncertów Ścieżka do Betlejem 2022 – Fundacja Prowadnica

Grafika przedstawiająca różne instrumenty muzyczne

Ogłaszamy casting osób niewidomych do serii kolędowych koncertów!

Kogo szukamy?

Nie wymagamy wykształcenia muzycznego, ale zapału i entuzjazmu. Poszukujemy zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów.

Gdzie, jak i do kiedy można się zgłaszać?

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 kwietnia 2022 r.
Prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w projekcie na adres e-mail j.bartosiak@prowadnica.org. Do wiadomości prosimy załączyć przykładowe nagranie prezentujące śpiew lub wykonanie instrumentalne, mile widziany repertuar kolędowy.

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o doprecyzowanie lub przesłanie dodatkowych informacji. Odpowiemy tylko na te zgłoszenia, które zostaną zaakceptowane.

Dlaczego?

Na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 zrealizowaliśmy serię kolędowych koncertów osób niewidomych. Występy te odbywały się w różnych częściach kraju i cieszyły popularnością dalece przekraczającą nasze najśmielsze oczekiwania, jak również pewnym zainteresowaniem mediów.
Wobec tak ciepłego przyjęcia nie pozostaje nam nic innego, jak przedsięwzięcie powtórzyć!

Najczęściej zadawane pytania

Czy dostępne są przykładowe nagrania z poprzedniej edycji projektu?

Jak wyglądają koncerty? Czy mogę wykonać wybraną przez siebie piosenkę?

Występ ma charakter zbiorowy i tak właśnie będą wykonywane utwory; nie planujemy w szczególności występów solowych, z playbacku lub półplaybacku, choć dopuszczamy występy solistów z towarzyszeniem kilku instrumentów oraz chórków. Oczywiście artyści będą mieli możliwość zaproponowania własnych elementów repertuaru. Wszystkie opracowania ustalane będą wspólnie.

Gdzie i kiedy odbywać się będą koncerty, ile ich będzie?

Przewidujemy 8-10 koncertów, które odbywać się będą w różnych częściach kraju: w kościołach i ośrodkach kultury. Dokładne miejsca występów zostaną ustalone.
Koncerty staramy się organizować w weekendy, choć nie wykluczamy występów w piątki lub dni robocze. Dopuszcza się pojedyncze, usprawiedliwione nieobecności na koncertach i próbach, wszystkie ustalenia w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie.

Jak wyglądają próby?

Przewidujemy cztery duże próby wyjazdowe. Pod tym pojęciem kryją się zorganizowane wyjazdy z zakwaterowaniem, trwające kilka dni, w trakcie których cały zespół będzie ćwiczył repertuar. Prócz tego prawdopodobnie zorganizowane będą mniejsze, jednodniowe próby poszczególnych części zespołu: na przykład tylko wokalistów, instrumentów smyczkowych…

Czy mogę przyjechać na próby z przewodnikiem lub opiekunem?

Wysoce wskazane jest, by uczestnik był w stanie poruszać się, choćby w niewielkim stopniu, samodzielnie i samodzielnie wykonywać podstawowe czynności życia codziennego tak, by poradzić sobie podczas prób wyjazdowych i koncertów, pragniemy jednak podkreślić, że zadbamy o stworzenie przyjaznej, empatycznej atmosfery, sprzyjającej wzajemnej pomocy w trudniejszych sytuacjach; organizatorzy będą też do dyspozycji uczestników w przypadku mniejszych lub większych trudności.

Nie pokrywamy kosztów podróży i zakwaterowania ewentualnych osób trzecich, w tym opiekunów, ze względu na komfort artystów nie dopuszcza się także udziału w próbach osób postronnych prócz wolontariuszy wyznaczonych przez organizatora w trakcie prób.

Czy pokrywane są koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania?

Organizujemy zakwaterowanie oraz wyżywienie dla członków zespołu podczas wszystkich prób i koncertów. Zwracamy także koszty biletów podczas dojazdu na próby i koncerty.

Kiedy odbędzie się pierwsza próba?

Pierwsza próba planowana jest w majówkę: od 30 kwietnia do 3 maja. Osoby zgłaszające się do projektu proszone są o zorganizowanie czasu w taki sposób, by móc w niej uczestniczyć.

Jakie będą moje obowiązki?

Do najważniejszych obowiązków artystów należy zaangażowanie, w tym uczestnictwo w próbach i koncertach, a także dbanie o dobrą atmosferę w trakcie projektu, w tym odnoszenie się z szacunkiem do pozostałych członków zespołu i przestrzeganie ustalonych zasad, w szczególności dotyczących miejsc zakwaterowania.

Osoby, które notorycznie nie będą stosować się do tych zasad, mogą zostać wykluczone z projektu.

Czy w projekcie mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

W koncertach brać udział mogą osoby od piętnastego roku życia (uczniowie pierwszych klas szkół średnich), za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy w projekcie mogą brać udział osoby niedowidzące?

Celem jest stworzenie zespołu składającego się jedynie z osób niewidomych, dlatego niestety nie przyjmujemy zgłoszeń od osób niedowidzących.

Jakie będą niezbędne dokumenty, które muszę podpisać?

Staramy się ograniczyć kwestie formalne do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą musieli podpisać zgodę na opublikowanie wizerunku w materiałach dotyczących koncertów oraz umowę dotyczącą projektu.

Czy będą obowiązywać jakieś ustalenia dotyczące wyglądu, strojów, akcesoriów?

Wszystkie te kwestie będą ustalane już w grupie. Będziemy dążyć do jednolitej prezencji w granicach możliwości artystów.

Czy przewidywany jest jedynie repertuar kolędowy?

Koncert ma charakter świąteczny. W repertuarze znajdą się oczywiście tradycyjne kolędy, ale także te mniej znane, jak również pastorałki i piosenki świąteczne. Ostateczny kształt repertuaru zostanie ustalony wspólnie.

Pragnę wystąpić, ale nie posiadam instrumentu, na którym umiem grać. Co mogę zrobić?

Prosimy o zawarcie tej informacji w zgłoszeniu, postaramy się coś zorganizować. 🙂

Czy przewidziany jest czas na integrację, poznanie się z pozostałymi członkami zespołu?

W trakcie prób nie da się jedynie ćwiczyć. Przewidziany będzie moment na integrację. Część z nich odbędzie się nad morzem. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, przewidujemy dla chętnych wyjście na plażę. W trakcie letnich prób przewidujemy także wspólne ognisko (opcjonalnie zawierające element śpiewu, niekoniecznie kolęd 🙂 ).

O autorze

Do góry

EltenLink